Ilmainen toimitus yli 99€ tilauksiin

SOPIMUS- JA KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÖEHDOT

Palveluntarjoaja tarjoaa käyttöoikeuden ja pääsyn osoitteessa www.feelshape.fi, www.feelshape.fi (jäljempänä "Palvelin") olevaan palveluun (jäljempänä "Palvelut") näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palvelinta ja Palvelua, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palvelinta tai Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin. Ehtoja sovelletaan rekisteröityneen ja rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin palvelussa.

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia sekä rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä. Käyttäjän ja FeelShapen väliseen sopimukseen sovelletaan lisäksi mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja tai hinnastoja.

1. PALVELUJEN SISÄLTÖ

Palvelut sisältävät FeelShapen ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kulloinkin tarjoamia palveluja, materiaalia sekä verkkokaupan kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Palvelut sisältävät muun muassa osallistumismahdollisuuden kyselyihin, kilpailuihin ja yrityksen palvelujen ja tuotteiden kehitysohjelmiin.

Palvelut sisältävät myös kolmansien osapuolien sekä yhteistyökumppaneiden mainoksia ja muuta informaatiota. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien informaation oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta.

Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen lisäksi yhteistyökumppaneiden erityisiä toimitusehtoja, rajoituksia tai ohjeita.

2. PALVELUJEN KÄYTTÖ

2.1 Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi Palvelimelle ja Palveluihin.

Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa, vaihtaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

2.2 Rekisteröityminen

Palvelun käyttö ja Rekisteröityminen on ilmaista. Jotkin Palvelut edellyttävät, että rekisteröidyt Palvelimelle. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Lisäksi voit oman harkintasi mukaan ilmoittaa muun muassa nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja muita henkilötietoja (jäljempänä yhdessä "Henkilötiedot"). Sinun tulee myös valita itsellesi salasana (jäljempänä "Käyttäjätunnus"). Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojensa oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa Käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle etkä saa antaa kolmannelle osapuolelle käyttöoikeutta salasanaasi. Palveluntarjoaja ei vastaa salasanasi tai Käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli salasanasi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki salasanaasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi salasanasi tai Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli salasanasi tai Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle info@feelshape.fi. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset Käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

2.3 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Käyttäjällä, joka on rekisteröitynyt Palveluun, on oikeus tahtonsa mukaan poistaa Käyttäjätunnus. Mikäli haluat poistaa Käyttäjätunnuksesi voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info@feelshape.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja kuittaa pyyntösi Käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi.

  1. Käyttäytyminen Palveluissa

Palvelun ja Palvelimien käytöstä on henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjä. Olet henkilökohtaisesti vastuussa viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palvelimella ja Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka saattaisivat johtua lähettämästäsi sisällöstä tai tiedoista.

Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja, joita et saa tehdä tai yrittää tehdä, näiden käyttöehtojen ja Palvelujen vastaisina:

laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen Palvelimelle ja/tai Palveluihin; laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen; mikä tahansa muu laiton teko Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan luettuna kaikenlaisen kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen; Palvelujen hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä; muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä; tekeytyminen toiseksi henkilöksi; muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen; viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen; minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelimelta tai Palveluista (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen); Palvelimen ja/tai Palvelujen muokkaaminen; tai käänteismallintaminen tai mikä tahansa muu teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi.

Mikäli Palveluntarjoaja oman vapaan harkintansa mukaisesti katsoo, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai käyttänyt Palvelinta ja/tai Palveluita mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan antaa varoituksen, estää pääsysi Palvelimelle ja Palveluihin rajoittamattomaksi ajaksi sekä poistaa Käyttäjätunnuksesi.

4. TEKIJÄNOIKEUDET, TAVARAMERKIT JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelimen ja Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

Ohjeiden tai muiden aineistojen luovuttaminen muille tai sen jakaminen ja julkaiseminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa FeelShapelle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot.

Palvelimen ja Palveluiden visuaalinen ilme ja sivuilla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, harjoitusohjelmat, ruoka-ohjelmat, dokumentit, ohjelmistot ja äänet ovat Yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon. 

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa voi selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin.

5. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELIN

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Palvelun käyttäjä on vastuussa kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelimelta ja/tai Palveluista.

6. PALVELUIHIN OSALLISTUMINEN

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten tekstiä) Palveluihin sitoudut antamaan Palveluntarjoajalle täyden, peruuttamattoman ja ilmaisen ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Jotta Palveluntarjoaja voi käyttää tuottamaasi sisältöä, vakuutat täten, että (i) tuottamasi sisältö on oman alkuperäisen työsi tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia; ja (ii) sinulla on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla millaista sisältöä tahansa sitoudut vastaamaan Palveluntarjoajan puolesta ja Palveluntarjoajan niin halutessa omalla kustannuksellasi puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), vahinkoja, tappioita, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat tuottamasi sisällön esittämisestä.

7. VASTUUNRAJOITUS

Sinun ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan täten nimenomaisesti, että käytät Palvelinta ja Palveluita, sisältäen mm. sisällön, tiedon tai muun materiaalin lataamisen Palvelimelta tai Palveluista, kokonaan omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta tietokoneellesi tai ohjelmistollesi Palvelimelta tai Palveluista ladatusta materiaalista aiheutuneesta vahingosta.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössäsi ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa ulkopuolisen sivun sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Palvelin ja Palvelut ovat saatavillasi sellaisenaan sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palvelimelle ja Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelin ja Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, Palvelin tai Palvelut tai mikään palvelimella esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen, jotka johtuvat Palvelimen tai Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä.

8. TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

 8.1 Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

8.2 Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

8.3 Tietojen suojaaminen

Palveluntarjoaja on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua. Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.

8.4 Tietosuojakäytännön muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, lisäämme tiedon asiasta internetsivustollemme, josta käyttäjä löytää myös uusimman version Tietosuojakäytännöstä.

9. NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN TULEVAT MUUTOKSET

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta Palvelun käyttäjä sitoutuu säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä katsotaan Palvelun käyttäjän hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, käyttäjän tulee lopettaa Palvelujen käyttö välittömästi.

10. Digitaalisten tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas ostaa verkkokaupasta Palvelun ja tilaus vahvistetaan.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. FeelShape Group Oy pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

11. Tavaroiden TOIMITUSEHDOT

Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Toimitusaika 5-14pv

Tuotteet toimitetaan Posti Group Oyj:n toimituksina.

Yli 79 euron tilauksista emme peri toimitusmaksua.

Alle 79 euron tilauksiin lisätään 5.95€ postitus/toimitusmaksu.

Tilauksesta tulee sitova kun, asiakas lähettää tilauksen FeelShapelle ja kun FeelShape on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tilattujen tuotteiden omistusoikeus säilyy FeelShapella siihen asti, kun tuote on kokonaan maksettu.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. FeelShape pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Palvelussa maksun voi suorittaa ainoastaan FeelShapen kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Tuotteen luovutuksen yhteydessä vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle. Vaaranvastuu kuljetuskaupassa siirtyy luovuttaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan.

Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovuttaessa.

FeelShape vastaa omistamiensa tuotteiden virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan toimitettu tuote voidaan vaihtaa tai tuotteen virhe voidaan korjata. Mikäli korjaustoimenpide osoittautuu mahdottomaksi FeelShape pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, mikäli virhe on olennainen.

FeelShape ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

12. Maksutavat

12.1 Verkkovalmennukset ja verkkokaupan tuotteet

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla.

12.2 Kuukausimaksulliset verkkovalmennukset ja PT-palvelut

Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat yleisimmät maksukortit(Visa, Visa Electron, MasterCard). Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Stripe. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Stripe Inc. näkyy maksun saajana korttilaskulla.

 

13. DIGITAALISTEN PALVELUIDEN PERUUTTAMISOIKEUS

13.1 Verkkovalmennukset

Asiakkaalla digitaalisten palvelujen (mm. Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, ei asiakkaalla kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta siinä tapauksessa. Kun asiakkaalle on lähetetty valmennus sähköpostitse, palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi.

13.2 Kuukausimaksulliset verkkovalmennukset ja PT-palvelut

Asiakas voi irtisanoa kuukausimaksullisen verkkovalmennuksen tai kuukausimaksullisen Personal Trainer -palvelun ilman irtisanomisaikaa.

Palvelu ja laskutus katkeaa automaattisesti ennen seuraavaa maksullista jaksoa.

Palvelut ovat voimassa maksukauden loppuun asti.

14. TAVAROIDEN PALAUTTAMISOIKEUS

14 päivän palautusoikeus lasketaan Tavaroiden (mm. liikuntavälineet, painotuotteet, vaatteet) osalta kun tavara on vastaanotettu tai toimitus on asiakkaan noudettavissa.

Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Palautuksen saatuamme hyvitämme asiakkaan tilille tuotteen hinnan sekä toimituskulut edullisimman vakiotoimitustavan mukaisesti. Jos kyseessä on kuitenkin suurikokoinen tai painava tuote, jonka kuljettaminen vaatii erikoiskuljetusta, ylimääräiset kuljetuskulut ovat asiakkaan vastuulla. Tämä koskee myös kuljetuksen lisäpalveluita, jotka asiakas on tilannut toimituksen yhteyteen, esimerkiksi kotiinkuljetus.

Poisto/Tarjoustuotteilla on vaihto-oikeus, joka on maksuton. Mikäli palautat koko poisto/tarjoustuotteita sisältävän tilauksen, saat takaisin tilaamiesi tuotteiden hinnan, mutta vähennämme kokonaissummasta postituskuluja 9,90e.

Palauttamisoikeus ei koske sinetöitynä toimitettuja tuotteita, joiden sinetti on rikottu (mm. lisäravinteet).

Virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on ilmoitettava 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta osoitteeseen info@feelshape.fi.

Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta.

Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä tässä tarkoitettuna peruuttamisena.  Noutamattomista tilauksista veloitamme 9,90e toimituskuluja.

15. LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Riippumatta edellä sanotusta nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla olevia sinuun soveltuvan lain nojalla pakottavia oikeuksia kuluttajana. Sinulla saattaa siis esimerkiksi olla oikeus saada näitä käyttöehtoja tai Palveluja koskeva erimielisyys ratkaistavaksi kotipaikkasi tuomioistuimessa.